Đơn vị chủ trì:

Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Cần Thơ

Cuộc thi diễn ra từ ngày 01/8/2020 đến ngày 01/11/2020.

Đối tượng dự thi: Công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Thí sinh tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác. Số lượng câu hỏi trong 01 phần thi online là 25 câu hỏi. Một phần thi online của 01 người dự thi kéo dài tối đa 30 phút.

Cơ cấu giải thưởng gồm có:

1. Giải Cá nhân: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba, 03 giải khuyến khích.

- Giải nhất: 01 giải; số tiền thưởng 4.000.000 đồng/giải

- Giải nhì: 01 giải; số tiền thưởng 3.000.000 đồng/giải

- Giải ba: 02 giải; số tiền thưởng 2.000.000 đồng/giải

- Giải Khuyến khích: 03 giải; số tiền thưởng 1.000.000 đồng/giải

2. Giải thưởng Tập thể: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba, 05 giải khuyến khích.

Giải Tập thể được tính cho Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp thành phố và 09 quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Gồm có:

- Giải nhất: 01 giải; số tiền thưởng: 5.000.000 đồng/giải

- Giải nhì: 01 giải; số tiền thưởng: 3.000.000 đồng/giải

- Giải ba: 01 giải; số tiền thưởng: 2.000.000 đồng/giải

- Giải Khuyến khích: 05 giải; số tiền thưởng: 1.000.000 đồng/giải

Tham gia thi

LƯỢT THAM GIA

0029143

Cuộc thi diễn ra từ ngày 01/8/2020 đến ngày 01/11/2020
Thông tin về cá nhân, tổ chức đoạt giải sẽ được thông báo sau khi cuộc thi kết thúc.