Cuộc thi được tổ chức nhằm mục đích cung cấp kiến thức pháp luật bình đẳng giới cơ bản, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi thực hiện bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ, từng bước thu hẹp khoảng cách giới và nâng vị thế, vai trò của phụ nữ đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước nói chung, cho thành phố Cần Thơ nói riêng, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới, bồi dưỡng kỹ năng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. 

Cuộc thi diễn ra trong vòng 03 tháng, từ ngày 01/8/2020 đến ngày 01/11/2020. Thí sinh đăng ký tham gia thi trên Website http://timhieuphapluatbdg.cantho.gov.vn hoặc http://cantho.gov.vn/wps/portal/soldtbxh. 

Thí sinh tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối internet (máy tính bảng, điện thoại thông minh) theo phần mềm bộ đề câu hỏi được thiết kế sẵn. Số lượng câu hỏi trong 01 phần thi online là 25 câu hỏi. Một phần thi online/01 người dự thi kéo dài tối đa 30 phút.