CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Giải Cá nhân: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba, 03 giải khuyến khích.

- Giải nhất: 01 giải; số tiền thưởng 4.000.000 đồng/giải

- Giải nhì: 01 giải; số tiền thưởng 3.000.000 đồng/giải

- Giải ba: 02 giải; số tiền thưởng 2.000.000 đồng/giải

- Giải Khuyến khích: 03 giải; số tiền thưởng 1.000.000 đồng/giải

2. Giải thưởng Tập thể: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba, 05 giải khuyến khích.
Giải Tập thể được tính cho Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp thành phố và 09 quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

- Giải nhất: 01 giải; số tiền thưởng: 5.000.000 đồng/giải

- Giải nhì: 01 giải; số tiền thưởng: 3.000.000 đồng/giải

- Giải ba: 01 giải; số tiền thưởng: 2.000.000 đồng/giải

- Giải Khuyến khích: 05 giải; số tiền thưởng: 1.000.000 đồng/giải